Danh ngôn hay về Khoa học

Tổng hợp các Danh ngôn hay về Khoa học, danh ngôn Khoa học của các doanh nhân, người nổi tiếng, ngạn ngữ của những quốc gia trên khắp thế giới

Tính chân thực trong mọi tác phẩm của trí tưởng tượng: điêu khắc, hội họa và tiểu thuyết đều hoàn toàn chỉ nằm trong tưởng tượng; người nghệ sĩ không bao giờ tìm cách miêu tả sự thật hiển nhiên mà miêu tả hình ảnh sự thật được lý tưởng hóa.-The real truthfulness of all works of imagination, sculpture, painting, and written fiction, is so purely in the imagination, that the artist never seeks to represent positive truth, but the idealized image of a truth.
Edward Bulwer-Lytton


© 2022. WebDocSach
Mọi chi tiết về bản quyền, yêu cầu sách, góp ý xin gửi về email : [email protected]