Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin

Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin

Tác giả : Bộ Giáo dục và Đào tạo


Thể loại : Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin


Chọn định dạng để đọc online, nghe Audio online.

Đọc Online Đọc Epub Đọc PDF


Chọn định dạng để download về máy bạn.

EPUB Mobi PDF


Giới thiệu sách

Trước thực tiễn mới của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, quán triệt đường lối về đổi mới công tác tư tưởng, lý luận của Đảng và chủ trương cải cách công tác giảng dạy bậc đại học, cao đẳng; Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành chương trình mới và tổ chức biên soạn cuốn Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin.
Sách gồm 3 phần:
– Phần I: Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin.
– Phần II: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa.© 2023. WebDocSach
Mọi chi tiết về bản quyền, yêu cầu sách, góp ý xin gửi về email : [email protected]