Hồ Chí Minh Toàn Tập

Hồ Chí Minh Toàn Tập

Tác giả : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia


Thể loại : Hồ Chí Minh Toàn Tập


Chọn định dạng để đọc online, nghe Audio online.

Đọc Online Đọc Epub Đọc PDF


Chọn định dạng để download về máy bạn.

EPUB Mobi PDF


Giới thiệu sách

Hồ Chí Minh toàn tập là bộ sách sưu tầm tổng hợp những bài báo, thư từ, bài diễn văn, bản báo cáo, và các trả lời phỏng vấn truyền thông, báo chí trong và ngoài nước của Hồ Chí Minh, còn được lưu lại từ ghi âm và các số báo cũ hiện lưu giữ trong các viện bảo tàng, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản vào năm 1990, 2000, và dự kiến ra mắt độc giả vào năm 2011.
Trước đó, Nhà xuất bản Sự Thật (Hà Nội) cũng đã xuất bản 5 tập của bộ sách Hồ Chí Minh – Tuyển tập vào các năm từ 1971 đến 1983. So với bộ Toàn tập, bộ Tuyển tập có dung lượng ít hơn vì một số lượng đáng kể tài liệu còn đang được xác minh và hiệu đính. Năm 2003, bộ “Hồ Chí Minh tuyển tập” đã được tái bản lần thứ ba gồm ba tập.
Chọn tập để tải


© 2023. WebDocSach
Mọi chi tiết về bản quyền, yêu cầu sách, góp ý xin gửi về email : [email protected]