Kinh Thánh (Bản Dịch Thế Giới Mới)

Kinh Thánh (Bản Dịch Thế Giới Mới)

Tác giả : Nhiều tác giả


Thể loại : Kinh Thánh (Bản Dịch Thế Giới Mới)


Chọn định dạng để đọc online, nghe Audio online.

Đọc Online Đọc Epub Đọc PDF


Chọn định dạng để download về máy bạn.

EPUB Mobi PDF


Giới thiệu sách

Phần đầu của Kinh Thánh—Bản dịch Thế Giới Mới được phát hành vào năm 1950. Kể từ đó, một số người nghi ngờ hoặc phê bình về tính chính xác của Bản dịch Thế Giới Mới  vì bản dịch này có một số chỗ khác với những bản dịch khác. Sự khác biệt này thường xuất phát từ một trong những lý do dưới đây.
Đáng tin cậy. Bản dịch Thế Giới Mới được biên soạn dựa trên những nghiên cứu mới nhất và các bản chép tay cổ xưa đáng tin cậy nhất. Ngược lại, bản dịch King James Version năm 1611 dựa vào những bản chép tay thường thiếu chính xác và không cổ bằng những bản được dùng để biên soạn Bản dịch Thế Giới Mới.
Trung thực. Bản dịch Thế Giới Mới cố gắng truyền tải trung thực thông điệp mà Đức Chúa Trời hướng dẫn ghi lại (2 Ti-mô-thê 3:16). Nhiều bản dịch Kinh Thánh đã gạt sự trung thực của thông điệp Đức Chúa Trời sang một bên để theo những truyền thống của con người, chẳng hạn thay thế danh của Đức Chúa Trời là Giê-hô-va bằng những tước vị như Chúa hoặc Đức Chúa Trời.


© 2023. WebDocSach
Mọi chi tiết về bản quyền, yêu cầu sách, góp ý xin gửi về email : [email protected]