Learning Vue.js 2

Learning Vue.js 2

Tác giả : Olga Filipova


Thể loại : Learning Vue.js 2


Chọn định dạng để đọc online, nghe Audio online.

Đọc Online Đọc Epub Đọc PDF


Chọn định dạng để download về máy bạn.

EPUB Mobi PDF


Giới thiệu sách

Sách tài liệu học Vue.js 2
Olga Filipova là một lập trình viên có kinh nghiệm trong phát triển fontend, chính vì vậy các nội dung được viết ra trong Learning Vue.js 2 là rất sát với thực tế. Bản thân Olga Filipova cũng đang quản lý một dự án về học trực tuyến, do vậy các phần trong sách được kiến trúc có tính sư phạm cao. Với mỗi vấn đề đều có phần dẫn dắt và các ví dụ thực hành giúp cho việc nắm bắt các kiến thức framework Vue.js 2 trở lên dễ dàng.
—————————–
Vue.js is one of the latest new frameworks to have piqued the interest of web developers due to its reactivity, reusable components, and ease of use.
This book shows developers how to leverage its features to build high-performing, reactive web interfaces with Vue.js. From the initial structuring to full deployment, this book provides step-by-step guidance to developing an interactive web interface from scratch with Vue.js.


© 2023. WebDocSach
Mọi chi tiết về bản quyền, yêu cầu sách, góp ý xin gửi về email : [email protected]