Linux All-In-One For Dummies – 5Th Edition

Linux All-In-One For Dummies – 5Th Edition

Tác giả : Emmett Dulaney


Thể loại : Linux All-In-One For Dummies – 5Th Edition


Chọn định dạng để đọc online, nghe Audio online.

Đọc Online Đọc Epub Đọc PDF


Chọn định dạng để download về máy bạn.

EPUB Mobi PDF


Giới thiệu sách

Linux All-in-One For Dummies giải thích mọi thứ bạn cần để bắt đầu và chạy với hệ điều hành Linux phổ biến. Được viết trong phong cách thân thiện và dễ tiếp cận, cuốn sách lý tưởng cho người mới dùng Linux và người đã có một ít kinh nghiệm với hệ điều hành này, cũng như bất kỳ ai đang học chứng chỉ Linux cấp độ 1. Bốn phần bên trong sách bao gồm các vấn đề cơ bản của Linux, làm sao để tương tác với nó, các vấn đề về mạng, dịch vụ Internet, quản trị, bảo mật, kịch bản scripting và chứng chỉ cấp 1.
Bao gồm tất cả mọi thứ người mới bắt đầu cần biết để thâm nhập vào thế giới khổng lồ của Linux, Linux All-in-One For Dummies, 5th Edition là tài nguyên và tài liệu tham khảo cuối cùng cho các chuyên gia tham vọng.Tất cả những gì bạn cần để khởi đầu thu bé lại vừa bằng một quyển sách. Thật là tuyệt vời!
Table of Contents
Introduction 1
Book I: Getting Started with Linux 7
Chapter 1: Introducing Linux 9
Chapter 2: Installing Linux 29
Chapter 3: Troubleshooting and Configuring Linux 37
Chapter 4: Trying Out Linux 57
Book II: Linux Desktops 67
Chapter 1: GNOME, Unity, Cinnamon, and MATE 69
Chapter 2: The KDE Desktop 79
Chapter 3: Commanding the Shell 89
Chapter 4: Navigating the Linux File System 109
Chapter 5: Introducing Linux Applications 127
Chapter 6: Using Text Editors 139
Book III: Networking 151
Chapter 1: Connecting to the Internet 153
Chapter 2: Setting Up a Local Area Network 167
Chapter 3: Going Wireless 179
Chapter 4: Managing the Network 189
Book IV: The Internet 203
Chapter 1: Browsing the Web 205
Chapter 2: Reading Newsgroups and RSS Feeds 217
Chapter 3: Using FTP 231
Chapter 4: Hosting Internet Services 241
Chapter 5: Managing Mail and News Servers 257
Chapter 6: Managing DNS 279
Book V: Administration 299
Chapter 1: Introducing Basic System Administration 301
Chapter 2: Managing Users and Groups 337
Chapter 3: Managing File Systems 351
Chapter 4: Working with Samba and NFS 373
Book VI: Security 381
Chapter 1: Introducing Linux Security 383
Chapter 2: Securing Linux 399
Chapter 3: Computer Security Audits and Vulnerability Testing Types 429
Book VII: Scripting 443
Chapter 1: Introductory Shell Scripting 445
Chapter 2: Advanced Shell Scripting 457
Chapter 3: Programming in Linux 465
Book VIII: Linux Certification 489
Chapter 1: Studying for the Linux Essentials Certification Exam 491
Chapter 2: Studying for the CompTIA Linux+ Powered by LPI Certification Exams 501
Chapter 3: Other Linux Certifications 517


© 2023. WebDocSach
Mọi chi tiết về bản quyền, yêu cầu sách, góp ý xin gửi về email : [email protected]