Rắn Nuốt Voi

Rắn Nuốt Voi

Tác giả : Vương Vũ


Thể loại : Rắn Nuốt Voi


Chọn định dạng để đọc online, nghe Audio online.

Đọc Online Đọc Epub Đọc PDF Nghe Audio


Chọn định dạng để download về máy bạn.

EPUB Mobi PDF


Giới thiệu sách

Người đọc: Nguyễn Nguyệt Ánh
Rắn nuốt được voi là vì rắn có mục tiêu rõ ràng. Rắn nuốt được voi là vì rắn có phương pháp đúng đắn. Rất nhiều người có thể lấy yếu thắng mạnh. Rất nhiều người có thể lấy nhỏ đánh lớn. Rất nhiều người có thể tay trắng làm nên sự nghiệp. Rất nhiều người giành được thành công.  Tất cả đều nhờ vào nguyên tắc này. Nhiều người luôn cho rằng, rắn so với voi là khác xa một trời một vực. Vì vậy, rắn nuốt voi là chuyện không thể. Nhiều người luôn cho rằng, kẻ yếu so với kẻ mạnh là khác xa một trời một vực. Vì vậy, lấy yếu thắng mạnh là chuyện không thể. Nhiều người luôn cho rằng, nhỏ so với lớn là khác xa một trời một vực. Vì vậy, lấy nhỏ đánh lớn là chuyện không thể. Ai bảo rắn không thể nuốt được voi? Ai bảo yếu không thể thắng được mạnh? Ai bảo nhỏ không thể thắng được mạnh? Ai bảo nhỏ không thể thắng được lớn? Đọc xong quyển sách này, bạn sẽ hiểu, mọi thứ đều hoàn toàn có thể! Xin trân trọng giới thiệu!


© 2023. WebDocSach
Mọi chi tiết về bản quyền, yêu cầu sách, góp ý xin gửi về email : [email protected]