Tài liệu Hướng dẫn làm Nông nghiệp sạch

Tài liệu Hướng dẫn làm Nông nghiệp sạch

Tác giả : Sưu tầm


Thể loại : Tài liệu Hướng dẫn làm Nông nghiệp sạch


Chọn định dạng để đọc online, nghe Audio online.

Đọc Online Đọc Epub Đọc PDF


Chọn định dạng để download về máy bạn.

EPUB Mobi PDF


Giới thiệu sách

Tài liệu Hướng dẫn làm Nông nghiệp sạch
Nông nghiệp sạch được hiểu là một hệ thống quản lý, sản xuất nông nghiệp, tránh hoặc giảm thiểu sử dụng các loại phân bón và thuốc trừ sâu tổng hợp, giảm tối đa ô nhiễm không khí, đất và nước. … Nhu cầu lớn về thực phẩm sạch là cơ hội phát triển cho nông nghiệp sạch.


© 2023. WebDocSach
Mọi chi tiết về bản quyền, yêu cầu sách, góp ý xin gửi về email : [email protected]