Thiết Kế Cầu Treo Dây Võng

Thiết Kế Cầu Treo Dây Võng

Tác giả : Nguyễn Viết Trung - Hoàng Hà


Thể loại : Thiết Kế Cầu Treo Dây Võng


Chọn định dạng để đọc online, nghe Audio online.

Đọc Online Đọc Epub Đọc PDF


Chọn định dạng để download về máy bạn.

EPUB Mobi PDF


Giới thiệu sách

Chương 1: Cơ sở thiết kế cầu treo dây võng
Chương 2: Thiết kế sơ bộ cầu treo dây võng
Chương 3: Phân tích, tính toán kết cấu cầu treo dây võng
Chương 4: Bài toán động học cầu treo dây võng
Chương 5: Kiểm tra hư hỏng cầu treo dây võng
Phụ lục 1: Tính cầu treo theo sơ đồ biến động


© 2023. WebDocSach
Mọi chi tiết về bản quyền, yêu cầu sách, góp ý xin gửi về email : [email protected]