Thiết Kế Đường Ô Tô : Công Trình Vượt Sông – Tập 3

Thiết Kế Đường Ô Tô : Công Trình Vượt Sông – Tập 3

Tác giả : Nguyễn Xuân Trục


Thể loại : Thiết Kế Đường Ô Tô : Công Trình Vượt Sông – Tập 3


Chọn định dạng để đọc online, nghe Audio online.

Đọc Online Đọc Epub Đọc PDF


Chọn định dạng để download về máy bạn.

EPUB Mobi PDF


Giới thiệu sách

Tóm tắt:
Phần 1: Công trình vượt qua sông lớn và vừa
hương 1: Khái niệm chung về công trình vượt qua sông lớn và vừa
Chương 2: Tính toán thủy văn trong thiết kế cầu
Chương 3: Xác định khẩn độ cần và xói chung dưới cầu
Chương 4: Xác định xói cục bộ trụ cầu và biện pháp chống xói cục bộ
Chương 5: Tính toán thủy lực cầu vượt sông
Chương 6: Thiết kế các công trình trong khu vực cầu vượt sông
Chương 7: Khảo sát đo đạt thủy văn tại vị trí cầu vượt sông
Phần 2: Công trình vượt qua sông nhỏ
Chương 8: Khái niệm chung về công trình vượt qua sông nhỏ
Chương 9: Xác định lưu lượng từ lưu vực nhỏ
Chương 10: Tính toán các công trình vượt qua sông nhỏ


© 2023. WebDocSach
Mọi chi tiết về bản quyền, yêu cầu sách, góp ý xin gửi về email : [email protected]